Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijven
•   Als u zich niet via de website inschrijft maar via een inschrijfformulier graag het formulier volledig invullen en terugsturen naar Manon van ’t Spijker, Slonninkweg 40, 7421 EV Deventer of bij de docent in de les afgeven. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de inschrijving. De inschrijving wordt elk lesjaar automatisch verlengd.
•    Voor geïnteresseerden is het mogelijk om bij Base4Dance één gratis proefles te volgen. De kosten van een tweede proefles zijn € 5,–, vooraf aan de les contant te voldoen. Indien de geïnteresseerde zich na de tweede proefles inschrijft, wordt het reeds betaalde bedrag van € 5,– in mindering gebracht op de te betalen termijn.
•    Base4Dance behoudt zich het recht voor, de toegang tot de les te weigeren indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan.

Betalingsvoorwaarden
•    Bij inschrijving betaalt u eenmalig € 7,50.
U krijgt dan een klantnummer die u dient te vermelden bij extra activiteiten en als
betalingskenmerk.
•    Boven de 21 jaar zijn wij BTW-plichtig. Dit is in de cursusprijs meegenomen.
•    Base4Dance heeft 4 betalingstermijnen:
1e termijn, september t/m 15 november
2e termijn, 15 november t/m januari
3e termijn, februari t/m 15 april
4e termijn, 15 april t/m juni
Vooraf aan elke termijn ontvangt u een rekening, te betalen binnen 14 dagen.
Als u het cursusgeld in één keer betaald ontvangt u €10,- korting.
•    Bij inschrijving na de helft van een termijn, wordt het lesgeld naar rato berekend.
•    Bij Base4Dance is het mogelijk om de Stichting Leergeld-cheques te verzilveren.
•    Base4Dance behoudt zich het recht voor om de betreffende danscursus te annuleren ingeval het aantal dansers minder is dan vijf.

Opzeggen en uitschrijven
•    Het voortijdig willen beëindigen van de lessen is op elk gewenst moment mogelijk. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk.
•    Wij hanteren 1 maand opzegtermijn vooraf aan de nieuwe betalingstermijn.

Aansprakelijkheid
•    Base4Dance is niet aansprakelijke voor lichamelijk letsel, zowel tijdens als voor en na de lessen. Onze docenten zijn gediplomeerd en zullen op een verantwoorde manier lesgeven.
•    Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen, Wij adviseren geen kostbare spullen zoals sieraden, in de kleedruimte te laten liggen.

Verhindering van de danser
•    Bij verhindering graag tijdig per e-mail, app of telefonisch doorgeven.

Lesjaar
• Wij volgen de schoolvakantieregelingen voor Noord-Nederland. Zie vakantierooster.
• Per jaar mogen maximaal 3 lessen vervallen door ziekte, familieomstandigheden of bijscholing van docenten.

• Ieder jaar hebben wij een eindoptreden met Base4Dance, hiervoor vragen wij een entreeprijs ivm de kosten voor zaalhuur en kostuums. Dit optreden proberen wij kostendekkend te houden.

Portretrecht
•    Base4Dance maakt regelmatig foto’s en filmpjes tijdens lessen en optredens / voorstellingen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden, u moet hiervoor jaarlijks toestemming geven.